tuyển dụng Base

Phòng Kinh doanh Full-time

Salary: Thỏa Thuận

Location:

Team: Phòng Kinh doanh

Application deadline: 08/01 — 30/11/2019

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mức trung bình trên toàn thế giới cho thấy số doanh nhân không có nhân công nhiều gấp đôi số doanh nhân đã thuê được nhân viên cho mình. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây nhất của SBA cho thấy, hàng năm các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm hơn là các doanh nghiệp lớn.

Có một số câu hỏi mà mỗi doanh nhân phải đặt ra khi cân nhắc cho việc thuê những nhân viên đầu tiên.

- Có nên thuê một thành viên trong gia đình không?

- Nếu người đó được đưa vào làm việc, nên để họ làm part-time hay full-time?

- Nên để họ làm việc tại công ty hay làm tại nhà?

- Họ là người ở đâu?

Apply for this job

Full name *
Email
Phone number *
The most recent job *
Nội dung (Cover letter)  *
Ảnh chân dung  *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Choose your places
Bình Dương
Cần Thơ
Security code *

Apply