Nhân viên kinh doanh

Hà nội Phòng Kinh doanh Full-time

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: Hà nội

Team: Phòng Kinh doanh

Application deadline: 09/10 — 31/10/2019

Công việc cụ thể:

- Tư vấn sản phẩm và bán hàng, thúc đẩy doanh số

- Tìm đối tác mở mới các đại lý, khách hàng tại Hà Nội/Tỉnh, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới

- Chăm sóc khách hàng. Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh đang có

- Tư vấn, tham mưu chính sách bán hàng, cách thức phát triển doanh thu và gia tăng khách hàng mới cho Ban lãnh đạo Công ty.

- Phối hợp với các bộ phận để thực hiện các chiến dịch nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty

- Theo dõi, hỗ trợ công việc kinh doanh của các đại lý

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Công ty.

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply