NVKD

Phòng Kinh doanh Full-time

Salary: 1,0001,001 USD

Location:

Team: Phòng Kinh doanh

Application deadline: 26/11 — 31/12/2019

mô t

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển