PHP Developer

106 Hoàng Quốc Việt Untitled Full-time

Salary: 10,000,00016,000,000 VNĐ

Location: 106 Hoàng Quốc Việt

Team: Untitled

Application deadline: 09/10 — 31/10/2019

- Triển khai các giải pháp ứng dụng trên nền tảng PHP

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống;

- Làm thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu;

- Code và thực hiện Unit test theo tài liệu thiết kế từ đội BA

- Tham gia vào quá trình phát triển cho dự án ở thị trường Nhật Bản;

- Tham gia vào các hoạt động review tài liệu thiết kế cũng như mã nguồn.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển