HR Manager

106 Hoàng Quốc Việt Kỹ thuật Full-time

Salary: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Location: 106 Hoàng Quốc Việt

Team: Kỹ thuật

Application deadline: 01/11 — 01/12/2019

hi

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển