Chăm sóc khách hàng

Marketing Full-time

Salary: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Location:

Team: Marketing

Application deadline: 30/09 — 30/10/2019

hực hiện công việc sau bán

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về  quy trình sử dụng sản phẩm

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển