Chăm sóc khách hàng

Marketing Full-time

Salary: 5,000,0007,000,000 VNĐ

Location:

Team: Marketing

Application deadline: 30/09 — 30/10/2019

hực hiện công việc sau bán

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về  quy trình sử dụng sản phẩm

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Date of birth
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply